Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »


1244 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~Ustczanin~

~Ustczanin~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 17:37:06

Sprawiedliwość jest najważniejsza!#2 ~Uczciwy złodziej~

~Uczciwy złodziej~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 18:17:38

 

Mowa o prezesie Kasperowiczu i skarbniku Hubercie Bierndgarskim. Pierwszy drugiemu miał zlecić obsługę internetową podczas regat w ramach Memoriału Jana Kołpy w 2013 roku. Natomiast prezes na zlecenie skarbnika opiekował się dziećmi podczas regat.

 

 

To ile kasy ukradli dzieciom ?#3 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 19:05:19

Temat OPTY jest bardzo ciekawy władze tego klubu same się zwolniły z opłacania składek .W związku z nieopłacaniem składek zarząd usunął komisje rewizyjną w trakcie rozpoczętej kontroli finansów klubu. Pozbawiono się kontroli rewizyjnej z godnie ze statutem klubu, gdy w tym samym czasie zarząd od 2 lat sam nie opłacał składek członkowskich, bardzo ciekawa sytuacja.

#4 ~Wnikliwy~

~Wnikliwy~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 19:16:36

"Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada"
czyli
jak Komandor Kasperowicz unikał kontroli.

Nieprawidłowości Zarządu Jacht Klubu "OPTY " w Ustce wymuszają przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. Komandor Leszek Kasperowicz podejmuje czynności uniknięcia kontroli. Sposobem Komandora na członków Komisji Rewizyjnej będzie art. 15 ust. 4 statutu, który mówi, że " Członkostwo w Klubie ustaje poprzez zaleganie z płatnością składek przez 6 miesięcy".

Zarząd CSW OPTY nie dopuści do kontroli Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Pani Agnieszki Boczkowskiej w związku z art. 15 ust. 4 statutu. Leszek Kasperowicz odkrył kilka miesięcy temu, że członkowie Komisji Rewizyjnej podobnie, jak Zarząd Klubu nie opłacają obowiązkowych składek członkowskich. Chcąc zatem zablokować kontrolę wytoczy przeciwko Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej argument o wygaśnięciu jej członkostwa w Klubie z powodu zalegania ze składkami przez 6 miesięcy. Przewodnicząca dowiedziała się od Zarządu, że nie posiada uprawnienia do przeprowadzania kontroli z uwagi na brak członkostwa.

Kasperowicz zapomina przy tym dodać, iż Zarządowi również wygasło członkostwo w Klubie.

Pozostałych dwóch członków Komisji Rewizyjnej, Pawła Palanisa i Marka Czabana dopuszcza do kontroli i udostępnia dokumenty, choć posiada wiedzę, że również nie są członkami Klubu z powodu nieopłacania składek. Zadawanie niewygodnych pytań kończy się dla dwuosobowej Komisji Rewizyjnej tym samym co wcześniej dla Przewodniczącej. Zostają przez Zarząd wyłączeni z Klubu na mocy art. 15 ust. 4 statutu.

Zarząd przemilcza, iż w tym samym czasie jest również wyłączony z członkostwa w Klubie "OPTY".

#5 ~Wnikliwy~

~Wnikliwy~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 19:42:17

Wg mojej oceny należy poczekać na stanowisko Starosty, aby w terminie 1 miesiąca (taki jest termin do załatwiania spraw przed organami administracji) podjął czynności w ramach nadzoru nad stowarzyszeniem. A w przypadku gdyby w terminie Starosta nie podjął czynności w ramach nadzoru nad stowarzyszeniem, powinno złożyć w tym zakresie skargę na działalność Starosty do Rady Powiatu. Biorąc pod uwagę nowe okoliczności sprawy tj. zwołanie przez nieformalny Zarząd Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 22 lutego 2015 r.(pomimo ustania członkowstwa z tytułu niepłacenia składek) - cytat z pisma Starosty z dnia 9 lutego 2015 roku do Prezesa CSW OPTY Ustka ,,Nieprawidłowe wobec tego było zarówno zwolnienie Członków Zarządu z płacenia składek, jak również akceptowanie faktu niepłacenia składek przez Członków Komisji Rewizyjnej od dnia 24 marca 2013r.”. Wobec stanowiska Starosty można rozumieć, że za członka zarządu nie można też uznawać osoby, której mandat wygasł, a która nadal faktycznie wykonuje obowiązki przynależne członkowi zarządu. Takie niezgodne z procedurami postępowanie Zarządu, według mojej oceny może wskazywać na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, a uchylenie się od kontroli wewnętrznej i niewłaściwe bowiem zachowanie Zarządu miało na celu ucieczkę od odpowiedzialności. Daje to obraz dysfunkcji oraz problemów organizacyjnych jakie powstają w Klubie ,,Opty”, w związku z takim niezgodnym z zasadami współżycia społecznego zachowaniem Komandora i skarbnika. Należy nadmienić, że organ nadzorujący UKS uznał Komisję Rewizyjną w dniu 9 lutego 2015 r. odpowiadając na pisma, w przeciwieństwie do Zarządu ,,OPTY”. Konkludując Starostwo zobowiązało Prezesa CSW OPTY Ustka do złożenia wyjaśnień w powyższych kwestiach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2015 r.
Cytat: ,,Po przeanalizowaniu Państwa dokumentów z dnia 4 grudnia 2014 r. co do ich zgodności z przepisami prawa oraz pism Komisji Rewizyjnej CSW ,,OPTY z dnia 26 listopada 2014 roku oraz z dnia 2 lutego br. … proszę o wyjaśnień w następujących kwestiach”

#6 ~Wojtek~

~Wojtek~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 19:51:17

Niestety prywata i nadużycia

Piękne jest to, że UKS OPTY przez lata stworzył świetny plan treningowy, zdobył trenerów, którzy doprowadzili do czegoś pięknego dla UKS-u -osiągnęli najwyższe -członek klubu zdobył nominację na mistrzostwa Świata w Argentynie, ale niestety dla komandora klubu był to sygnał, że należy zakończyć żeglarstwo w klubie, bo wszystko co stworzył, tworzył dla syna który niestety był daleko od otrzymania nominacji na MŚ, otrzymał ją kolega Seweryn. Po tym Komandor klubu wystąpił o nagrodę do Burmistrza dla najlepszego żeglarza w Ustce i wręczyli ją Synowi Kasperowicza (1000zł +statułetka) a Seweryn Nasz reprezentant na MŚ nie otrzymał ni,c nawet dyplomu na papierze toaletowym....., Dla komandora Seweryn nie istnieje chłopiec który powinien być wizytówką klubu, wizytówką Usteckiego żeglarstwa NIE ISTNIEJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przykro o tym się pisze - kto z władz miasta pozwala na takie rzeczy jakie robi Kasperowicz i jego ekipa.

Komandor od lipca 2014 roku organizuje nowe hobby synkowi - pływanie - ratownictwo- sporty motorowodne i oczywiście nie interesują go wyniki w żeglarstwie- dzięki beszczelności Kasperowicza w stosunku do trenerów nikt nie chce trenować dzieci w Ustce dopóki będzie Kasperowicz i banda, od lipca 2014 roku klub przestał finansować żeglarstwo kosztem nowego hooby syna Kasperowicza.

Władze muszą szybko skończyć z prywatą w klubie - komandor powtarza że to on organizuje pieniądze dla klubu i będzie robić z nimi co zechce.

Trzeba znaleźć instrumenty które doprowadzą do przeprosin trenerów którzy doprowadzili do sukcesu jaki osiągną UKS OPTY
Seweryn na MŚ, wprowadzeniu systemu szkoleniowego który był do lipca 2014roku, bez tego żeglarstwa w Ustce nie będzie, nie będzie żadnych wyników

Wojtek

#7 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 19:53:13

Gdzie ten sztorm, zwykła wieczorna bryza ,

nareszcie rodzice nabrali rozmu i nie będa kapować na zarząd Opoty#8 ~Anioł~

~Anioł~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 20:01:36

UCHWAŁA NR 3
ZARZĄDU Jacht Klubu „Opty” Ustka
z dnia 11.03.2014
dotyczy: wysokości składek na rok 2014
Zarząd JK „Opty” Ustka uchwala co następuje:
& 1
W roku 2014 członkowie zwyczajni Klubu zobowiązani są do płacenia składek miesięcznych w wysokości 25 zł/ miesiąc, płatnych w czterech ratach, po 75 zł każda.
Wpisowe: 50 zł płatne jednorazowo
& 2
Opłacenie składek opisanych w § 1 jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do zajęć.
& 3
Zarząd Klubu, ze względu na wykonywaną na rzecz Klubu pracę społeczną, jest zwolniony z opłacania składek.
& 4
Traci moc Uchwała nr 2/2012, z dnia 17 kwietnia 2012r.
& 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A pan Kasperowicz mowi ze decyzje podjął poprzedni zarząd wybrany 2012 powyżej dowód na kłamstwo

#9 ~ARTUR~

~ARTUR~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 20:23:27

  

Komandor Klubu, Leszek Kasperowicza wypłacił sobie w trakcie regat kasę za opiekę trenerska 700 zł, pomimo , że w trakcie zawodów , 2 trenerów opiekowało się zawodnikami , ponadto Leszek Kasperowicz podobno , nie ma żadnych uprawnień do takich działań ? 

 #10 ~ŻEGLARZ~

~ŻEGLARZ~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 20:36:28

Fragment pisma Starosty Słupskiego :

" Proszę o wskazanie na jakiej podstawie Zarząd stowarzyszenia został zwolniony z opłacania składek członkowskich. Zgodnie z przepisami składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia, zbierane zarówno w stowarzyszeniach rejestrowanych w KRS, jak również w stowarzyszeniu zwykłym rejestrowanym w Starostwie. (...) Ustawa ( Prawo o stowarzyszeniach ) określa składniki majątku, a jednym z nich są składki członkowskie. (...) Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich ( czyli o tym kto ustala, zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp. ) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia. Zapisy w uchwałach Zarządu Jacht Klubu "OPTY" w Ustce (...) mówią, że Zarząd Klubu ze względu na wykonywaną na rzecz Klubu pracę społeczną jest zwolniony z opłacania składek. Takie wyłączenie Zarządu z obowiązku płacenia składek w żaden sposób nie wynika z przepisów oraz zapisów statutu stowarzyszenia, zgodnie bowiem z art. 20 ust. 10 zadaniem Zarządu Klubu jest "ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich" [ a nie zwalnianie członków stowarzyszenia z opłacania składek - przyp. red. Żeglarza ]. Zarząd nie posiada kompetencji by sam siebie zwolnił z płacenia składek członkowskich.

 

I teraz, najciekawsze fragmenty pisma Starosty czyli jednym słowem - gwóżdż do tru...... Leszka Kasperowicza, jego członkowstwa w Klubie Opty i działalności zarządzania tym Klubem  :

" W art. 14 ust. 4 statutu widnieje zapis, iż do obowiązków członków Klubu należy: "płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu".

 

Składki mieli zatem obowiązek opłacać wszyscy członkowie Klubu, w tym Zarządzający Opty, Leszek Kasperowicz, który wyłącznie będąc członkiem stowarzyszenia mógł pełnić funkcje w Zarządzie.

 

Uwaga, uwaga, czytamy dalej :

" art. 15 ust. 4 mówi, że " Członkostwo w Klubie ustaje poprzez zaleganie z płatnością składek przez 6 miesięcy ( w tym wypadku warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz uregulowanie zaległych składek członkowskich ".

 

Zatem Zarząd Jacht Klubu "OPTY" w Ustce z Komandorem Leszkiem Kasperowiczem na czele i skarbnikiem Hubertem Bierndgarskim nie będąc członkami Klubu przynajmniej od marca 2013 r. ( z dokumentów wynika, że nawet wcześniej ) z powodu uchylenia się od opłacania obowiązkowych składek członkowskich [ nastąpiło wygaśnięcie członkowstwa - przyp. red. Żeglarza ] nie mogli pełnić jakichkolwiek funkcji, tymbardziej nie mogli zostać wybrani jako Zarząd w marcu 2013 r.#11 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 20:46:47

Widać, że artykuł napisany z przymusu, pod presją, bo w środowisku usteckim wrze, ale zredagowany tak, żeby w imię dziennikarskiej solidarności nie udupić Huberta B i komandora klubu przy okazji. Czytelnik może się zasugerować, że w OPTY wszystko jest w porządku, tylko kilku oszołomiastych rodziców rozrabia.

 

Do wnikliwego - jeśli zlecona przez starostę kontrola niczego nie wykryje i startosta nic nie zrobi (np. ze względu na koneksje komandora OPTY) i rodzice złożą skargę do rady powiatu, to myślisz, że coś z tego będzie? Przecież przewodniczącym rady powiatu jest były burmistrz Ustki, który najwyraźniej wiedział o nieprawidłowościach w OPTY i nic nie zrobił. W jego interesie nie jest rozdmuchiwanie sprawy, bo jeszcze i jemu się do d... dobiorą, za to, że należycie nie zareagował w czasie gdy był burmistrzem.#12 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:02:23

Niezłe biedaki są w tym zarządzie klubu :P

Dzieciakom każa płacić składki,

a sami z nich się zwolnili. :unsure:

 #13 ~joe~

~joe~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:09:00

Bardzo dobry tekst z kopiowany z forum Ustki Hmmm. Umowa jest bardzo nieprecyzyjnie napisana, nie wiem czy to celowy zabieg czy nie. Okres jaki obejmuje umowa to raptem dwa dni, bo data umowy to 06.09.2013r. a w treści jest napisane, że umowa dotyczy okresu do 08.2013r. czyli chodzi raptem o 2 dni. Innymi słowy dotyczy wyłącznie memoriału im. J. Kołpy. Z dostępnego w internecie harmonogramu całej imprezy wynika, że całe zawody w sumie w ciągu 2 dni trwały maksymalnie 3 - 4 godziny. Nie znam stawek trenerów i opiekunów młodzieży w żeglarstwie, ale tak sobie myślę, że 700zł nawet brutto, za maksymalnie kilka godzin, w niedochodowej organizacji jaką jest taki klub, to bardzo dużo, ociera się wręcz o rozdawnictwo kasy. To tym bardziej dziwne, że przedstawiciele tego klubu na każdym spotkaniu z władzami, obojętnie czego by dotyczyło zawsze powtarzają jak bardzo brakuje im pieniędzy i wymieniają różne potrzeby finansowe klubu. Nie wiem czy to jest afera, bo nie znam bliżej tematu, ale coś tu chyba trochę nie tak. Kluby które potrzebują kasy nie płacom trenerom i animatorom tak dużych pieniędzy. W ogóle taką kasę za taki krótki czas to w Polsce, w sporcie młodzieżowym, nie płaci się nawet trenerom klasy mistrzowskiej, Pewnie więcej szczegółów wyjaśniłoby sprawę pozytywnie lub negatywnie. Inna sprawa, że treść umowy wskazuje, że powinna być to raczej umowa - zlecenie, a nie umowa o dzieło.#14 ~zeglarz~

~zeglarz~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:21:26

Uściślijmy.

Dwudniowe zawody trwały przez ok. 5 godzin każdego dnia.

Stawka trenera w Klubie wynosiła 35 zł za godzinę.

 

W tym czasie na wodzie było dwóch trenerów z uprawnieniami do prowadzenia zajęć żeglarskich.

Kasperowicz wypłacił sobie stawkę, do której moralnie nie miał prawa, nie posiadając uprawnień, do tego podwojoną. Rodzice młodych zawodników z "OPTY" włożyli bardzo dużo pracy przy organizacji regat i do głowy nikomu by nie przyszło aby wziąć choćby złotówkę z Klubu i nawet nie usłyszeli słowa dziękuję.

 

 

Cytat

Sponsorem głównym regat jest Grupa Energa. Sponsorami były również firmy Mar-Tom, Team Pack i Hotel Jantar w Ustce. oraz Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Jacht Klub Ustka, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna w Ustce, Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, Areszt Śledczy w Słupsku Placówka w Ustce, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

 

Jedynymi prawdziwymi sponsorami byli: Grupa Energa i Urząd Miasta Ustki, którzy wyłożyli gotówkę.

Pozostałych sponsoring opierał się na:

- zakupie dyplomów, medali, statuetek ( Mar-Tom, Team Pack, Hotel Jantar )

- zabezpieczeniu regat na wodzie ( Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny ). Gwoli ścisłości, tym sponsorom Klub musiał zakupić paliwo do motorówek. Kto kogo sponsorował ? ;)

- zabezpieczeniu organizacyjnym regat, np. namioty, barierki ochronne ( Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, 6 Wojskowy Odział Gospodarczy, OSiR Ustka, Areszt Śledczy w Słupsku Placówka w Ustce.#15 ~Lutek~

~Lutek~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:30:31

Jak to wszystko jest możliwe?

#16 ~OBSERWATOR~

~OBSERWATOR~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:34:08

Do wszystkich zainteresowanych !!! Kontrola takich praktyk czy są zgodne z zasadami ustalonymi w stowarzyszeniach należy wyłącznie do niezależnych komisji rewizyjnych mających wiedzę merytoryczną na temat wydatków klubowych. Jak czytam zarząd Opty znalazł lukę na podstawie której usunął komisje , pozbywając sie dociekliwych ludzi.Rozumiem , takie postępowanie może budzić wielkie oburzenie

 #17 ~sternik avatar~

~sternik avatar~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:39:40

Napisano 25 luty 2015 - 18:35:38

Dot. CSW ,, OPTY” Ustka

W sprawie nadzoru nad stowarzyszeniami

 

Po analizie sprawy oraz z wpisów na forum gp24 wnioskuję, że Zgodnie z art. 28 przedmiotowej ustawy Starostwo stwierdziło, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem i narusza postanowienia statutu. W związku z powyższym organ nadzorujący wystąpił do władz Klubu o ich usunięcie w określonym terminie do dnia 16 lutego 2015 roku. Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu cywilnego pismo jest złożone z chwilą, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Gdy Komandor Klubu adresat przesyłki poleconej wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej (w której znajduje się pismo Starosty) świadomie jej nie odebrał, chcąc w ten sposób uniemożliwić nadawcy skuteczne złożenie wspomnianego oświadczenia, to w takiej sytuacji oświadczenie woli zostało złożone skutecznie. Jeżeli władze stowarzyszenia nie złożyły pisemnych wyjaśnień do dnia 16 lutego 2015 r. ( na podstawie art. 25 pkt. 3 w związku z art. ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. ,,Nr 79, poz. 855 ze zm. ) to wnoszę, aby Starosta  wystąpił do Sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29 ust 1 pkt 2 i 3 lub art. 30 ww. ustawy.

Szczególnym rodzajem klubu sportowego (art. 4. ust 1 Ustawy o sporcie) jest Uczniowski Klub Sportowy CSW Opty Ustka wpisanym do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Starostwie  pod numerem 63-1/2001.  Klub działa na podstawie przepisów  Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku ( Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.), Ustawą  z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz  Statutu.

Uczniowskie kluby sportowe działają w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej (art. 4 ust. 7 Ustawy o sporcie) co wskazuje jednocześnie, że treść § 4 ust 7 pkt f statutu Klubu jest niezgodna z prawem.

§ 5 Statutu Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków

Uzasadnienie.

W mojej ocenie działania Zarządu CSW OPTY jest nieformalne. UKS  OPTY nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych. Zwołanie Walnego Zebrania przez Zarząd w dniu 22 lutego 2015r. o godz. 11.00 w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Marynarki Polskiej 71 w Ustce naruszyło prawo. Na wniosek organu nadzorującego Sąd może uchylić wszystkie uchwały niezgodne z prawem lub statutem. Starosta może również wystąpić o rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wskazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora. Kurator jest obowiązany do zwołania walnego zebrania w celu wyboru zarządu.

Dowód:

            Członkowie Zarządu stracili status członka klubu i ich wszelkie działania są niezgodne z prawem i regulaminem stowarzyszenia.

 § 22  Statutu Członkostwo w Zarządzie Klubu CSW OPTY ustaje na skutek:

             2) ustania członkostwa w Klubie;

 § 15 Statutu Członkostwo w Klubie ustaje poprzez

            pkt 4 Zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy.

 #18 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:41:23

Uściślijmy.

Dwudniowe zawody trwały przez ok. 5 godzin każdego dnia.

To chyba nie jest prawda.

Wg. harmonogramu zamieszczonego na stronie żagle.com.pl

Harmonogram

Sobota, 7 września

godz. 10.00 – uroczyste otwarcie regat

godz. 11.00 – start regat

godz. 14.00 – poczęstunek dla uczestników i gości (grill)

godz. 18.00 – koncert szantowy: Piotr Wypychowski; uroczyste zakończenie II Bursztynowych Regat

Niedziela, 8 września

godz. 11.00 – start regat

godz. 15.00 – uroczyste zakończenie IV Memoriału im. Jana Kołpy

 

 

Ja tu widzę maksymalnie 6 lub 7 godzin w sumie w dwa dni.#19 ~Psycholog~

~Psycholog~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:42:46

Mistrz manipulowania , nastawiania jednych przeciwko drugim ,nawet kupowania dosłownie przychylności ludzi . Zgadniecie kto to taki?

 #20 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2015 - 21:49:41

To chyba nie jest prawda.

Wg. harmonogramu zamieszczonego na stronie żagle.com.pl

 

Ja tu widzę maksymalnie 6 lub 7 godzin w sumie w dwa dni.

niedziela od 11 do 15 to ile godzin ?

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: opty, ustka, csw, skuter

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych