Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Zdjęcie

Budżet Ustki na 2019 - autorskie objaśnienia i refleksje Smerfa :)


37 odpowiedzi w tym temacie

#1 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 11:05:38

Linki do urzędowych stron:

 

http://www.ustka.pl/...ws/content/4770

 

Burzliwe spotkanie informacyjne odbędzie się

w środę 12 grudnia o godz. 17:00 w Ratusz :)

 

 

PS: Trollki i hejterzy też mają prawo,

zabierać głoś w dyskusji w tym temacie  B)


Użytkownik Ziemia Ustecka edytował ten post 09 grudzień 2018 - 11:08:10


#2 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 12:04:35

47579677_2433582290002662_73702695232465#3 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 12:08:36

48365596_2433582243336000_64463465222871#4 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 12:24:49

Rozpoczynamy subiektywny przegląd budżetu Ustki autorstwa Smerfa Marudy.

Wiele osób, w tym byłe radne i aktywni Ustczanie uważają, że jest on przedstawiony w zbyt skomplikowany sposób.

 

Dzisiaj i jutro jego autorska ocena i analiza. Zobaczymy co zrozumie osoba, która ma orzeczone oficjalnie  umiarkowane orzeczenie o niepełnosprawności psychicznej !!!

 

Czas start:

 

Ustala się dochody i wydatki w następujących kwotach:
1.   D O C H O D Y         ogółem            na    kwotę        95 967 409 
      
2.   W Y D A T K I          ogółem            na    kwotę        106 079 117  zł


Użytkownik Ziemia Ustecka edytował ten post 09 grudzień 2018 - 12:25:57


#5 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 12:28:49

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA USTKA NA 2019 ROK

 

https://bip.um.ustka...ierz/37047.html

 

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości  95 967 409 zł  a wydatki w wysokości 106 079 117 zł,  różnica (deficyt)  w wysokości   10 111 708 zł.

 

Na pokrycie deficytu w wysokości 10 111 708 zł oraz na spłatę zobowiązań
gminy  przypadających do uregulowania w 2019 r. w wysokości 3 400 000 zł planuje się  wyemitować obligacje w wysokości 13 511 708  zł.#6 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 12:36:01

Przypominam, ze jest to subiektywny przegląd budżetu Smerfa Marudy, czyli będę podawał tylko liczby, które mnie zaciekawią.

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych  
 6 087 728 zł +  2,8 %

-------------

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
        6 304 593 zł

 

-----------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 420 074 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych 15 820 074   zł

podatek dochodowy od osób prawnych 600 000 zł\

 

-------------

Część   oświatowa   subwencji   ogólnej   dla   jednostek   samorządu
terytorialnego
10 737 205 zł

--------------------------------

JANOSIKOWE - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- 1 155 918 zł

---------------------------


Użytkownik Ziemia Ustecka edytował ten post 09 grudzień 2018 - 12:37:10


#7 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 12:47:22

/   Dotacja   celowa   otrzymana   z   budżetu   państwa   dla   gmin
uzdrowiskowych 2 121 000 zł :)

---------------------

 

Oświata i wychowanie                        2 157 446 zł
              + 19,4 %

 

----------------------

Pomoc społeczna 1 623 784 zł

W tym - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 80 600 zł

Zasiłki stałe 563 600 zł

------------------

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
210 650 zł

------------------------------------------

Pomoc w zakresie dożywiania 87 000 zł

 

---------------------------------------

Rodzina 9 030 544 zł

 

Świadczenia wychowawcze
Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 500+
        5 100 000 zł

 

---------

Świadczenia   rodzinne,   świadczenie   z   funduszu
alimentacyjnego -  3 119 000 zł


Użytkownik Ziemia Ustecka edytował ten post 09 grudzień 2018 - 12:50:29


#8 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 13:02:23

Dotacja na zadanie „Lokalny Transport zbiorowy” 4 105 204 zł

 

PS:  4 mln będzie nas kosztować "darmowa " komunikacja miejska ;)

PS: To jest dotacja, czyli Ustka dostała pieniądze z zewnątrz, ciekawe skąd ?

----------------------------------

. Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności
    oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
9 620 450 zł   -  46,7%

 

Dochody planuje się uzyskać
1/  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy:
     ul. Rybackiej,
     ul. Krokusowej,
     ul. Rumiankowej,
     ul. Darłowskiej
2/  ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy  ul. Chopina- Wioska Wikingów
3/  sprzedaży lokali mieszkalnych przy:
     ul. Kościuszki 5/5,
     ul. Mała 5/1,
     ul. Marynarki Polskiej 67/1,
     ul. Kosynierów 10A/3,
     ul. Plac Wolności 6/7,
4/ zbycia nieruchomości zabudowanych w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego
4/ wpływy ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych.

------------------------------------

Promocja   j s t                                                                                                        329 800 zł -
Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Targ rybny” !!!!!!!!!!!!! :o

 

 

Unia Europejska bankrutuje - dziennik agonii.
Rozpoczęty przez Smerf Maruda , kwi 02 2013 14:47:04

 

---------------------------------------------

Utrzymanie zieleni i miastach                                                                        2 142 745 zł           + 295,5 %
Dotacja z UE na realizację zadania pn.: Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w
Uzdrowiskach   Woj.   Pomorskiego   poprzez   budowę   infrastruktury   ukierunkowującej   ruch   turystyczny   oraz
zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”

------------------------

Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   2 595 825 zł          + 129 %
Dotacja z UE na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska

-------------------

Kultura fizyczna i sport                                                                                      872 400 zł

Dotacja na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy” na terenie OsiR.

 

------


Użytkownik Ziemia Ustecka edytował ten post 09 grudzień 2018 - 13:06:35


#9 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 13:09:27

WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 106 079 117 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2018
r. o 1,02%.
Rozdział środków przedstawia się następująco:
1/ Wydatki  bieżące                              -       71 119 422 tj.   67,04% wydatków ogółem
2/ Wydatki majątkowe                         -       34 959 695 tj.   32,96%wydatków ogółem

--------------------------

Lokalny transport zbiorowy 520 000 zł
   - 5,45 %
Środki przeznacza się na funkcjonowanie komunikacji miejskiej dla
mieszkańców Ustki oraz turystów uiszczających opłatę uzdrowiskową.

-----------------------------

Drogi publiczne gminne 1 620 495 zł

 

------------------------------

Infrastruktura portowa         346 000  zł
+15,17%

Środki w wysokości 346 000 zł przeznacza się na zapłatę kosztów obsługi kładki oraz utrzymanie Targu Rybnego
przez Zarząd Portu w Ustce oraz bieżące przeglądy i pomiary geodezyjne kładki.

--------------------

Pozostała działalność                                                                                     672 054  zł                   +16,14 %
Środki w wysokości 672 054 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania nowej jednostki budżetowej pn. „Zarząd Infrastruktury Miejskiej”.#10 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 13:17:32

Ośrodki informacji turystycznej 159 000 zł -5,09%

Środki  w   wysokości   159  000  zł  przeznacza  się  na   koszty  funkcjonowania  centrum   informacji  turystycznej  – wynagrodzenie dla operatora. LOT

----------------------

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 68 000 zł
- 10,41%
Środki   przeznacza   się   na   dotacje   dla   organizacji   pozarządowych   wykonujących   zadania   zlecone   przez   miasto
(40 000 zł), na nagrody w dziedzinie turystyki (5 000 zł) i zakup upominków i nagród rzeczowych (5 000 zł), zużycie
wody na plaży (3 000 zł) oraz na promocję projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (15 000 zł)

 

-------------------------------------------

2.  Koszty bieżące  utrzymania zasobów komunalnych 2 210 000 zł
            
Środki przeznacza się na:
· koszty bieżące utrzymania zasobów komunalnych. Plan przyjęto w
wysokości zaplanowanych dochodów z wpływów za czynsze oraz
środki budżetu miasta na fundusz remontowy wspólnot za części
komunalne.
1 920 000 zł
· koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi 190 000 zł
· dopłaty do czynszów 100 000 zł   

--------

Plany zagospodarowania przestrzennego 418 500 zł - 3,89%
Środki wydatkowane zostaną na:
1/ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2/ badania powietrza, złóż borowin i solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych,
3/ konkursy architektoniczno - urbanistyczne mające na celu poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskich,
4/ aktualizacja operatu uzdrowiskowego,
5/  ogłoszenia prasowe, kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy oraz analizy,
6/ koszty komisji urbanistycznej, opinie urbanistyczne,
7/ przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych aktualizowanego Studium
     uwarunkowań…..
8/ opracowanie planu ochrony parku
9/ aktualizacja studium komunikacyjnego z 2008r., przedstawienie rozwiązań koncepcyjnych dla nowych zagadnień,
10/ system informacji miejskiej – wprowadzenie ładu i porządku w przestrzeni.

-----------------------

Cmentarze 202 100 zł + 5,81 %
-  koszty  wynagrodzenia zarządcy               -   178 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),
-  pozostałe koszty  utrzymania                     -     24 100 zł,

------------------------

No najciekawszy temat, ile kosztują nas Ratuszaki ;)

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA   10 867 180 zł
+ 3,60 %

 

Rady gmin 231 500 zł -3,14%
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.
Środki wykorzystane zostaną na:
1/ wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach stałych Komisji oraz sesji -  kwota 227 500 zł,
2/ zakup materiałów biurowych, napoi na sesje  i inne  -  kwota 4 000 zł,

 

Urzędy gmin 7 981 665  zł + 2,97 %

1/ Urząd obecnie zatrudnia 70 osób. W 2019 r. wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 9 osobom, 7 odpraw emerytalnych, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby urzędu oraz nagrody. Łączna kwota przeznaczona na koszty funkcjonowania urzędu to 6 498 230 zł,

 

2/ koszty związane z opłacaniem programów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie, zakup nowego sprzętu
komputerowego, koszty dostępu do sieci Internet    -  287 000 zł,

3/ realizacja projektu pn. „ Zdrowi, aktywni, konstruktywni”   -   kwota 1 196 435 zł.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :blink:

 

Akcja zdrowy ustecki Ratuszak ? :D


Użytkownik Ziemia Ustecka edytował ten post 09 grudzień 2018 - 13:21:50


#11 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 09 grudzień 2018 - 13:19:41

A gdzie w tym autorskie przemyślenia? CtrC i CtrV nazywasz przemyśleniami?#12 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 13:27:59

W przybliżeniu 8 mln rocznie idzie na 70 Ratuszaków,

czyli 1 Ratuszak kosztuje nas około 9,500 zł miesięcznie.

----------------------------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  2 192 015 zł + 16,39%
Środki wydatkowane zostaną na:
1. Promocja                                                                                
· poligrafię,
· zakup gadżetów,
· zakupy okolicznościowe na promocję,
· reklamy,
· udział w targach,
· imprezy promocyjne,
· organizacja imprez w sezonie letnim,
· inne
      1 996 865 zł      

       
 Realizacja projektu pn. „Targ Rybny” 191 150 zł
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Środki wydatkowane zostaną na:
       a/ dodatki specjalne dla zespołu projektowego,
       b/ zakup materiałów,
             c/ promocję, publikację broszury „Zróżnicowana kuchnia rybna na obszarze Południowego Bałtyku”,
organizację szkoleń i warsztatów i inne.
       d/ tłumaczenie i koszty delegacji.

-------------------------

Straż Graniczna 6 000 zł -
Środki przeznacza się na zakup paliwa przez Straż Graniczną w celu zabezpieczenia miasta w okresie letnim 2019.

------------------------

Straż Miejska 517 883 zł -1,71%

Stan zatrudnienia na dzień dzisiejszy to 5 strażników. W 2019 r. planuje się zwiększyć zatrudnienie o 2 etaty.
Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich,
wypłatę 1nagrody  jubileuszowej,  odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży służbowej,
ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup paliwa i gazu do samochodu, ubezpieczenie pojazdu, usługi telekomunikacyjne
i inne, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego.

--------

Obsługa długu publicznego     715 000 zł

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 515 000 z

------------------#13 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 13:39:32

A gdzie w tym autorskie przemyślenia? CtrC i CtrV nazywasz przemyśleniami?

No wiesz, znałem recenzentów, dziennikarzy, krytyków filmowych, którzy zabierali głos nie czytając książki, nie oglądając filmu, piszących relacje z spotkania manifestacji dzień przed jej rozpoczęciem...

 

Ale wiesz, Smerf jest umysłowo chory i robi odwrotnie, wpierw czyta budżet, dopiero później komentuje. wiem, że to w dzisiejszych czasach dziwactwo i wielka strata czasu, ale taki już jestem :(

 

----

 

Oświata i wychowanie 21 056 340 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 3 883 120 zł

W szkole planuje się zatrudnienie 45 nauczycieli na 12,79 etatach oraz 13 osób administracji i obsługi na 12,5 etatach. W roku szkolnym 2019/2020  łącznie w szkole uczyć się będzie 507 uczniów.

 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 5 927 300 zł

W szkole planuje się poziom zatrudnienia w ilości 67 nauczycieli na 63,97 etatach oraz 14 osób w administracji i obsłudze na 14 etatach. W szkole uczy się 532 uczniów

 

3/ Szkoła Podstawowa Nr 3                          2 168 320 zł      

      
Planuje się poziom zatrudnienia w ilości  45  nauczycieli na 31,41 etatach oraz 12 osób w administracji na 12 etatach. W szkole uczy się 351 uczniów. Główne koszty to wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Koszty utrzymania obiektu zaplanowano w kwocie 427 120 zł, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale 80110 –
Gimnazjum.

------------------------

PS: Ustka to bogate miasto, utrzymuje 2 administracje szkół, których tereny sa oddzielone tylko drogą osiedlowa.

 

Zadanie dla nowych radnych, doprowadzenie do utworzenia 1 szkoły, z 1 administracja !!!#14 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 13:56:38

Przedszkola, w tym: 6 074 556 zł + 0,43 %

a/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli 4 755 556

1/  Przedszkole nr 1 1 504 966 zł

Do   przedszkola   uczęszczać   będzie  98  dzieci   w   tym  36  6-ciolatków.   W   przedszkolu   planuje   się   poziom
zatrudnienia w  ilości 10 nauczycieli na 9,05 etatach, administracja to 1,5 etatu i obsługa to 7,5 etatów. W budżecie
przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości   45 800   zł oraz za wyżywienie
w wysokości 144 200 zł.

2/  Przedszkole nr 2 1 391 500 zł
Do przedszkola uczęszczać będzie  99  dzieci w tym  25  6-ciolatków. W przedszkolu planuje się zatrudnienie
nauczycieli na poziomie 9,05 etatów, administracji na poziomie 1,5 etatu i obsługa to 8,25 etatów. W budżecie
przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości   66 000   zł oraz za wyżywienie
w wysokości 139 000 zł.

3/  Przedszkole nr 3 1 859 090 zł
Do przedszkola uczęszczać będzie  150  dzieci w tym  48   6-ciolatków. W przedszkolu planuje się zatrudnienie
nauczycieli na poziomie 14,05 etatów, administracji na poziomie 1,75 etatu i obsługa to 11 etatów. W budżecie
przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości   65 000   zł oraz za wyżywienie
w wysokości 178 000 zł.

 

c/ Zaplanowane dotacje celowe dla:          1 300 000 zł
1/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” Ustka
(76 dzieci)
            581 230 zł
2/ Niepubliczne Przedszkole „Kaszubskie Słoneczniki”   
 (94 dzieci)  
              718 770 zł

 

-----------------------------

Gimnazja
Gimnazjum.
      1 011 470 zł - 70,32%
Zaplanowana   kwota   w   wysokości  917   470  zł  przeznaczona   jest   na     utrzymanie   szkoły.   W szkole planuje się zatrudnienie na poziomie  26 nauczycieli. W szkole uczyć się będzie  132  uczniów (druga i trzecia klasa).

------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 92 702 zł + 0,18%
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organ prowadzący
zobowiązany jest przeznaczyć środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Zgodnie z art.70 Karty Nauczyciela jest to 1 % od płac nauczycieli:
-  Szkoła Podstawowa Nr 1    -      25 050 zł,
-  Szkoła Podstawowa Nr 2    -      31 600 zł,
-  Gimnazjum/Szkoła nr 3      -      19 122 zł,
-  Przedszkole Nr 1                 -        4 990 zł,
-  Przedszkole Nr 2                 -        5 190 zł,
-  Przedszkole Nr 3                 -        6 750 zł.

----#15 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 14:06:00

Ochrona zdrowia    855 000 zł -12,17%

Środki   zaplanowane   w   budżecie   miasta   na   zadanie   zwalczenie   narkomani   i   przeciwdziałanie   alkoholizmowi
w wysokości 820 000 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i muszą być wydane tylko na te zadania.

----------------

Pomoc społeczna 4 853 339 zł

 

Zasiłki   okresowe,   celowe   i   pomoc   w   naturze   oraz   składki   na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Realizacja zadań własnych:
         1 000 800 zł

----------------------------------

Dodatki mieszkaniowe          370 000 zł - 5,39%
Realizacja zadań własnych – Dodatki mieszkaniowe planuje się wypłacić 237 rodzinom x 130,0 zł x 12 m-cy.

------------------------

Zasiłki stałe          563 600 zł - 11,66%
Realizacja zadań własnych – w przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby z orzeczonym znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nie posiadają własnych źródeł dochodu.
1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie,
2/ zasiłki stałe dla osób samotnych.

 

----------------------

Ośrodki pomocy społecznej        1 098 385 zł +3,18%
Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych.
Zadania własne –     kwota 1 089 485 zł
Zadania zlecone –    kwota        8 900 zł

------------------------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  647 990 zł

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2019 roku planuje się objąć  90 osób. Podopiecznymi są głównie ludzie
w podeszłym wieku z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niezdolni do
samodzielnej egzystencji. W zależności od stanu zdrowia chorzy obejmowani będą pomocą w formie usług
opiekuńczych ilości od 1 do 6 godzin dziennie. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń
lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników socjalnych.
Zadania własne –     kwota   567 990 zł
Zadania zlecone –    kwota     80 000 zł
Zadania własne finansowane są z dwóch źródeł : z budżetu gminy jak i z dotacji z budżetu państwa.

--------------------

Pomoc w zakresie dożywiania         231 000 zł

 

---------------------------------------

Centra integracji społecznej 180 000 zł + 18,42%
 Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Integracji Społecznej”

-------------------

Pozostała działalność 685 564zł +174,23%

· kwota 70 000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie zlecone
przez miasto,
· kwota  170 000 zł przeznacza się na u :huh:dzielenie dotacji na zadania zlecone przez miasto
 (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - utrzymanie noclegowni – kwota 135 000 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota 35 000 zł)
· kwota  10 000 zł przeznacza się na koszty prac użyteczno-społecznych (5 000zł) oraz na nagrodę Burmistrza w
dziedzinie pomocy społecznej (5 000 zł).
· Kwota 435 564 zł – wydatki dotyczące realizacji projektu „Przestrzeń na plus” realizowanego przez Centrum
Integracji Społecznej w Ustce.

---------------------

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    1 634 834  zł

 

Środki przeznaczone są na realizację zadań:
1/ „ Postaw na pracę II”                                       -   kwota    231 348 zł,
2/ „ Usteckie Centrum Usług Społecznych”        -   kwota 1 380 286 zł,
3/ „ Upowszechnianie edukacji przedszkolnej    -   kwota        9 200 zł,
4/ „Krok do sukcesu”                                           -   kwota      14 000 zł.
Środki na realizację tych projektów pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu miasta.

------------

 Edukacyjna opieka wychowawcza  849 534 zł  Co to ? :huh:

-------------------

Świetlice szkolne  795 290 zł -3,76%

Koszty utrzymania 3 świetlic w szkołach podstawowych. W świetlicach planuje się zatrudnienie na poziomie 14 osób
(nauczycieli)   na 12,81 etatach: Szkoła nr 1 – 4 etaty, Szkoła nr 2 – 5 etatów, Gimnazjum – 3,81 etaty.   Środki
przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1    -    kwota        248 870 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 2    -    kwota        297 920 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 3    -    kwota        248 500 zł.

 

------------------#16 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 14:16:19

Tworzenie i funkcjonowanie żłobka 1 272 650 zł -28,82%

Środki   w   wysokości  1 272   650   zł  przeznaczone   są     na   koszty   wynagrodzeń   pracowników,   na   dodatkowe
wynagrodzenie roczne, na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, odpis na zakładowy fundusz
świadczeń   socjalnych   oraz   inne   wydatki   związane   z   kosztami   utrzymania   Żłobka   oraz   wyżywienia   dzieci.
Wypłacone zostaną 2 nagrody jubileuszowe.
Do żłobka uczęszcza  średnio 60  dzieci. W budżecie żłobka zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców
w wysokości 320 544 zł.

----------

Rodziny zastępcze 180 000 zł +20%

Opłata za pobyt 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach-wychowawczych.

------------------------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 362 087 zł

 

Gospodarka odpadami   3 782 830 zł +4,75%

Środki w wysokości 3 782 830 zł przeznacza się na koszty:
1/ wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych przy naliczaniu i windykacji należności z tyt. odpadów, pochodne od
wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
2/ koszty wywozu nieczystości komunalnych od mieszkańców.

 

Oczyszczanie miast i wsi   1 211 600 zł -16,77%

Środki przeznacza się na:
1/     utrzymanie   czystości:    (ulice,   place,   lasy,   inne   tereny   komunalne   oraz   zimowe   utrzymanie),
2/ zakup pojemników na odpady,
3/  wynajem przenośnych toalet,
4/ usługi transportowe.

 

------------------------------

Utrzymanie zieleni  w miastach i gminach    2 606 157 zł +104,09%

Środki przeznacza się na:
1/ utrzymanie zieleni w miastach
  1 168 000 zł             
1/ utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych
2/ zakup i montaż ławek,
3/ zakup wież kwiatowych,
4/ zużycie wody – fontanny,
5/ konserwacja i serwis fontann,
6/ cięcia pielęgnacyjne, wycinka suchych drzew, nasadzenia (kwota
510 00 zł IKiOŚ)
7/ usługi transportowe

----------------------

 

Schronisko dla zwierząt 148 500 zł +83,33%

Kwotę   85   000   zł  przeznacza   się   na   koszty   leczenia   bezdomnych   zwierząt   oraz   na   koszty   pobytu   zwierząt
w schronisku w Słupsku i kwotę 3 000 zł na zakup karmy dla bezdomnych kotów.
Kwotę 60 500 zł przekazuje się w formie dotacji celowej dla Miasta Słupska na bieżące funkcjonowanie schroniska
w Słupsku.

------

Oświetlenie ulic, placów i dróg   963 000 zł  -13,44%

Środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej i dystrybucję i konserwację oświetlenia   -  ZIM\

------------------------------

KULTURA I  OCHRONA  DZIEDZICTWA    1 556 380 zł

 

1/Kwotę 50 000 zł przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez
 Miasto
 - Towarzystwo Przyjaciół Ustki – kwota 29 000 zł
 - Stowarzyszenie Ustecka Orkiestra Dęta – kwota 21 000 zł

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 690 000 zł +0,77%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Kultury – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki
gospodarczej.

 

Galerie i biura wystaw artystycznych  3 080 zł -

Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku na prowadzenie punktu informacji europejskiej
w Słupsku

 

Centra kultury i sztuki 103 000 zł -

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie Bałtyckiego Centrum Kultury (ul. Kosynierów 21). Centrum
prowadzone będzie przez Dom Kultury.

 

Biblioteka 690 000 zł  -4,01%

Dotacja celowa z przeznaczeniem  na prowadzenie  Biblioteki Miejskiej  – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.

 

-----------------------------------

 

.#17 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 14:19:46

Kultura fizyczna i sport 1 723 300 zł

 

Instytucje kultury fizycznej 1 100 000 zł +12,44%

.
Środki przeznacza się jako dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji  w   Ustce.   Dotacja   przeznaczona   jest   na:   koszty  utrzymania   obiektów   sportowych,   plaż,   obiektów
rekreacyjnych oraz organizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

 

------------------------

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   568 000 zł +1,07 %

.
1/ Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – 350 000 zł.

2/ Środki w wysokości 78 000 zł przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnione
 młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.
3/ Kwotę 50 000 zł przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do nauki pływania dzieci ze szkół podstawowych
4/ Kwotę 50 000 zł  na dofinansowanie kosztów funkcjonowania lodowiska przy ul. Darłowskiej,
5/ Kwotę 40 000 zł przeznacza się na organizację imprezy „Duathlon Energy Ustka”

-------

Pozostała działalność             51 300 zł +29,55%

.
1/ Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowej Olimpiadę dla dzieci i młodzieży  kwota
    3 000 zł,

2/ Wynagrodzenie instruktorów nauki pływania oraz wynajem basenu – projekt „Umiem pływać” dla klas II    -    kwota 48 300 zł.#18 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 17:13:05

Koniec przerwy spacerowej, wracamy do tematu :)

 

48357262_2433999113294313_66214779154753#19 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 17:19:24

WYDATKI   MAJĄTKOWE NA ROK 2019

 

Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce. 7 845 241 zł

.
Środki   przeznacza   się   na   remont   budynku   dworca   kolejowego   –   roboty   budowlane,   nadzór   autorski,   nadzór
inwestorski, budowę dworca autobusowego, wykup gruntów (dworzec PKP) oraz wykonanie przyłączy, jak również
na   wykonanie   dokumentacji   projektowej   i   budowę   ciągów   komunikacyjnych.   Gmina   Miasto   Ustka   otrzymała
dofinansowanie   na   realizację   zadania.   Dotychczas   została   wykonana   dokumentacja   projektowo-kosztorysowa
remontu dworca kolejowego i budowy dworca autobusowego, opracowano studium wykonalności, zakupiono działki.
Całkowita wartość inwestycji to 31 302 147 zł. :blink:

............

 Przebudowa ul. Leśnej. 150 000 zł

 

3/ Przebudowa ul. Nad Słupią. 1 150 000 zł

 

/Przebudowa ul. Polnej. 207 377 zł

 

/ Rozbudowa ul. Pogodnej. 80 000 zł

 

/ Budowa drogi dojazdowej do CWMOR wraz z przebudową
ulicy Rybackiej, Zielonej i ul. Legionów
2 760 306 zł

....


Użytkownik Ziemia Ustecka edytował ten post 09 grudzień 2018 - 17:23:43


#20 Ziemia Ustecka

Ziemia Ustecka

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 1297 postów

Napisano 09 grudzień 2018 - 17:41:57

 Budowa budynku CWMOR 1 688 673 zł

 

Zadanie   realizowane   w   ramach   projektu   „Przestrzeń   na   plus”.   Na   realizację   inwestycji   Gmina   Miasto   Ustka
otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych). W
roku 2019r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-budowlaną i rozpocząć prace budowlane, aby powstał
dwukondygnacyjny budynek wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu - Centrum Wsparcia Mieszkańców, w
którym  realizowane będą usługi  dla osób niesamodzielnych i rodzin z dziećmi. Całkowita wartość zadania to ... 3 445 866 zł.

...

/ Zakup fantoma wielofunkcyjnego 6 500 zł

.

Zakup fantoma wielofunkcyjnego, który  będzie wykorzystywany do szkoleń opiekunów osób niesamodzielnych - do
nauki pielęgnacji osoby dorosłej w zakresie m.in. mycia głowy, twarzy, zębów, pielęgnacji jamy ustnej,
mycia całego ciała, ubierania, rozbierania na łóżko, podawania leków, zakładania opatrunków  itp. Wykorzystywany
będzie także do przeszkolenia innych członków rodzin, którzy opiekować się będą osobami niesamodzielnymi
będącymi uczestnikami projektu.

 

...

 Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji
usług społecznych ... 1 343 418 zł

.

 Zadanie ma polegać na przebudowie obiektu magazynowego na siedzibę Usteckiego Centrum Usług Społecznych,
w której realizowane będą usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz dla rodzin [CIS], m.in.
Klub Seniora, poradnictwo indywidualne i grupowe, szkolenia dla opiekunów osób zależnych, rodziców, doradztwo
zawodowe, grupy wsparcia, itd. Całkowita wartość zadania to 3 660 151 zł.

......................

/ Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia
mieszkania wspomaganego dla 4 osób niepełnosprawnych
132 500 zł

.

Zadanie polega na adaptacji mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewidziane do wykonania prace
to: przebudowa sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej z montażem wyposażenia,  wymiana systemu ogrzewania
z kaflowego na gazowe, roboty ogólnobudowlane- wymiana drzwi, ościeżnic, podłóg likwidacja progów, postawienie
ścianek działowych, okładziny ścienne, tynkowanie, malowanie. Zadanie realizowane w ramach projektu „Usteckie
Centrum Usług Społecznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

......

 Usteckie Centrum Biblioteczno-Kulturalne 176 874 zł

.

Kontynuacja zadania z roku 2018. Środki przeznacza się na dalszą zapłatę za dokumentację projektową Usteckiego
Centrum Biblioteczno-Kulturalne izowanego na Placu Wolności. Termin realizacji: 2018-2019. Całkowita
wartość nakładów na wykonanie dokumentacji: 262 974 zł.

.........

 

Obiekty sportowe 8 492 408zł

.

 Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej 6 666 408 zł

.

Kontynuacja  inwestycji  rozpoczętej  w 2016r.  Miasto  Ustka  stara  się  o dofinansowanie z Budżetu Państwa w
wysokości 2 600 000 zł. Wkład własny w 2019r. wynosi 6 166 408 zł.
Całkowita wartość: 9 140 186 zł. Termin realizacji inwestycji: 2018 -2019.W ramach zadania przebudowany zostanie
istniejący stadion na pełnowymiarowy, certyfikowany stadion lekkoatletyczny. Roboty obejmą:
 budowę bieżni lekkoatletycznej, która posiadać będzie pełnowymiarową, sześciotorową bieżnię okrężną
długości 400 metrów wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich,
 budowę urządzeń lekkoatletycznych   takich jak: skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą,
rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku,
skocznia do skoku o tyczce,
 oświetlenie.

....................

 Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych OSiR 1 350 000 z

.

Środki te przeznacza się na oświetlenie boisk i zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, trybuny).

.................

/Budowa hali sportowej przy SP3 w Ustce 150 000 zł

.

Środki w roku 2019 przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej.

................

 Budowa Centrum Tenisowego 400 000 zł :huh:

W 2019r.  zostaną wybudowane korty tenisowe wraz z budową zaplecza socjalno – sanitarnego i małej infrastruktury
rekreacyjnej.

...........

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych